Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και Ασφαλιστικές Κατηγορίες

Μελετώντας την νέα κατηγοριοποίηση του Ασφαλιστικού μας και την επιλογή που δίνεται, επιτέλους, στους Ελεύθερους Επαγγελματίες να αποφασίσουν μόνοι τους σε ποια κατηγορία θα μπουν, έχω να πω με χαρά, μας δίνεται η ευκαιρία να απεγκλωβιστούμε από την φοροεισπρακτική διαδικασία της καταβολής των ασφαλίστρων στο κράτος και να αποφασίσουμε τι σύνταξη(επίδομα) θελουμε να πάρουμε στα 70 +!
Η παγίδα όμως είναι και πάλι η ελεύθερη επιλογή!
Μικρές εισφορές = μικρή σύνταξη(επίδομα) και θα μου πείτε ποια είναι η επιλογή;

Η Επιλογή είναι να συνεχίσουμε να πληρώνουμε την μεγαλύτερη κατηγορία (576€) ή όποια κατηγορία πέραν της πρώτης , αλλά ως εξής:

Στον Εφκα 220€ γιατί χωρίς αυτό δεν έχουμε δυνατότητα άσκησης της εργασίας μας και την διαφορά (από 50€ έως 356€) να την αποταμιεύουμε μόνοι μας.

Η απόφαση, το που θα αποταμιεύονται είναι καθαρά θέμα επιλογών που έχει ο καθένας, βάσει των γνώσεων του, της εμπειρία του,  του σκεπτικού του.

Σίγουρα η διάρκεια πρέπει να είναι κοντά στα 70 έτη, μιλάμε για σύνταξη άλλωστε και σίγουρα θα πρέπει να ολοκληρωθεί ο στόχος της χρονικής αυτής διαρκείας.

Οι επιλογές που έχουμε σήμερα είναι:

1. Μπαίνω στην 1η κατηγορία και δεν κάνω τίποτα άλλο.

Αυτό σίγουρα βολεύει σήμερα, αλλά θα πονέσει στο μέλλον όταν θα έρθει η ώρα της αποχώρησης από την ενεργό δράση.

2. Την διαφορά την βάζω σε έναν τραπεζικό λογαριασμό.

Σίγουρα είναι καλύτερο από το τίποτα αλλά το θέμα είναι πως τα επιτόκια των τραπεζών είναι πλέον μηδενικά, ενώ η μη υποχρεωτική καταβολή κάθε μήνα θα έχει και σειρήνες που θα σου φωνάζουν, άστο αυτό τον μήνα έχεις το τάδε έξοδο την τάδε υποχρέωση , με αποτέλεσμα την ημιτελή, σίγουρα, σχεδόν ημισυστηματική αποταμίευση θα έλεγα.

3. Επιλέγω ένα ασφαλιστήριο συνδεδεμένο με επένδυση, είτε σε ομόλογα είτε σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια και έτσι βάζω τα χρήματα να δουλεύουν για λογαριασμό μου.

Σχετικά με αυτόν τον τρόπο αποταμίευσης-επένδυσης, σε όλα τα Δυτικά κράτη χρησιμοποιούν χρόνια τώρα οι πολίτες τους αυτόν για την σύνταξη τους.
Είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος να έχει ένα κέρδος ο αποταμιευτής σχετικά καλύτερο από την τράπεζα.
Δεν μπορεί πλέον καμία ασφαλιστική να εγγυηθεί επιτόκιο καθώς όπως καταλαβαίνουμε με περίπου 0,8% απόδοση δεν βγαίνει και κέρδος για τον πελάτη και κάλυψη των εξόδων της ασφαλιστικής εταιρείας.
Ποιος πελάτης θα δέχονταν να έχει αρνητικό ή μηδενικό εγγυημένο επιτόκιο;

Η επιλογή 3, φαίνεται να είναι η πιο σωστή για τον πελάτη Ελεύθερο Επαγγελματία.

Η εμπιστοσύνη και η σωστή  συμβουλή από Επαγγελματία Σύμβουλο είναι η πιο σημαντική.
Όπως  αναφέρω και στους πελάτες της IPMP, για το ασφαλιστικό σας να ρωτήσετε τον Ασφαλιστή σας όχι τον λογιστή σας, όπως και για τον φορολογικό σχεδιασμό σας, τον λογιστή σας και όχι τον μηχανικό του αυτοκινήτου σας.

Ασφαλιστικές κατηγορίες:

Με το νέο ασφαλιστικό αποσυνδέονται οι εισφορές από το φορολογητέο εισόδημα και παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής μεταξύ  έξι (6) ασφαλιστικών κατηγοριών ως εξής:
Ασφαλιστικές Κατηγορίες Κλάδος Κύριας Σύνταξης (€) Κλάδος  Υγειονομικής Περίθαλψης (€) Συνολικό ποσό (€)
155 55 210
186 66 252
236 66 302
297 66 363
369 66 435
500 66 566

Οι ασφαλιστικές κατηγορίες περιλαμβάνουν εισφορές Κλάδων Σύνταξης και Υγείας. Με τις ασφαλιστικές εισφορές συνεισπράττονται, επιπλέον εισφορές υπέρ του Κλάδου Ανεργίας (ΟΑΕΔ) ύψους 10€ και για τους Υγειονομικούς υπέρ της  Στέγης Υγειονομικών, ύψους 2€.

Με το νέο σύστημα η επιλογή υψηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας οδηγεί σε υψηλότερη σύνταξη. Ειδικά από την 3η ασφαλιστική κατηγορία η ανταποδοτικότητα αυξάνεται ακόμα περισσότερο καθώς η εισφορά του κλάδου υγειονομικής περίθαλψης παραμένει σταθερή. 

Στον πίνακα που ακολουθεί ενδεικτικά αποτυπώνεται το ποσό της σύνταξης ανάλογα με την κατηγορία που επιλέγετε και τα έτη ασφάλισης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6
ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 155 186 236 297 369 500
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 210 252 302 363 465 566
ΕΤΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
30,01-31 € 603,71 € 647,66 € 718,53 € 805,00 € 907,06 € 1.092,75
31,01-32 € 619,06 € 666,07 € 741,89 € 834,40 € 943,59 € 1.142,25
32,01-33 € 634,40 € 684,48 € 765,26 € 863,80 € 980,12 € 1.191,75
33,01-34 € 653,78 € 707,73 € 794,76 € 900,93 € 1.026,24 € 1.254,25
34,01-35 € 673,15 € 730,98 € 824,26 € 938,05 € 1.072,37 € 1.316,75
35,01-36 € 692,53 € 754,23 € 853,76 € 975,18 € 1.118,49 € 1.379,25
36,01-37 € 712,29 € 777,95 € 883,85 € 1.013,05 € 1.165,54 € 1.443,00
37,01-38 € 732,05 € 801,66 € 913,94 € 1.050,91 € 1.212,59 € 1.506,75
38,01-39 € 751,82 € 825,38 € 944,03 € 1.088,78 € 1.259,64 € 1.570,50
39,01-40 € 771,58 € 849,09 € 974,12 € 1.126,65 € 1.306,68 € 1.634,25

Σημ.: Τα ποσά σύνταξης έχουν υπολογισθεί λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν καταβληθεί εισφορές για όλο το χρόνο ασφάλισης στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία.

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΑΚΟΜΗ:

  • Η κατάταξη σας σε ασφαλιστική κατηγορία είναι υποχρεωτική.
  • Η επιλογή σας θα ισχύει δεσμευτικά για όλο το έτος 2020.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

  • Η αίτηση επιλογής πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά εδώ έως και Παρασκευή 13/3/2020.

Insurance Quote

    Choose type of Insurance:

    Level of protection:

    Contact details: