Λεωφ. Θησέως 214, 17675 Καλλιθέα
Δευ - Παρ 10:00-18:00
Ποια είναι τα καλύτερα συνταξιοδοτικά συστήματα του κόσμου;

Ποια είναι τα καλύτερα συνταξιοδοτικά συστήματα του κόσμου;

Η σύγκριση συνταξιοδοτικών συστημάτων ανά τον κόσμο δεν είναι απλή, καθώς κάθε σύστημα έχει διαμορφωθεί από τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, πολιτικές και ιστορικές συνθήκες της χώρας στην οποία εφαρμόζεται. Ωστόσο, η συμβουλευτική εταιρία Mercer αξιολογεί κάθε χρόνο και βάσει συγκεκριμένων…

Insurance Quote

    Choose type of Insurance:

    Level of protection:

    Contact details: